بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ، امروز صبح شهردار به همراه کارشناسان از پروژه های عمرانی و همچنین زیرسازی و آماده سازی انتهای بلوار امام حسین «ع» بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفتند.

در این بازدید آقای مهندس جوکار ضمن بازدید اظهار داشتند ؛ با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان به بازگشایی مسیر بلوار امام حسین «ع» به شهرک امام حسین «ع» و با توجه به خاکی بودن این مسیر، تسریع در روند بهسازی و زیرسازی و همچنین آسفالت این مسیر در دستور کار شهرداری قرار گرفته و به زودی شاهد اتمام این کار خواهیم بود.