بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ، امروز صبح شهردار به همراه کارشناسان از پروژه های سطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات پروژه ها و پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفتند.

در این بازدید آقای مهندس جوکار ضمن بازدید از پروژهای عمرانی دستورات لازم را درخصوص حوزه فنی و عمرانی در راستای تسریع در روند پیشرفت پروژه ها و همچنین دقت و رعایت ضوابط و مقررات فنی را صادر نمودند.