بازدید سرزده شهردار از کشتارگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، امروز صبح آقای شهردار به همراه کارشناسان شهرداری از تمام قسمت های کشتارگاه بازدید و همچنین مواردی مانند شستشو و ضدعفونی سالن

، خودرو حمل گوشت مورد بررسی و کنترل قرار گرفت.