بازدید دکتر طهماسبی نماینده محترم مردم نی ریز استهبان بختگان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان از راه اندازی کارخانه سنگ شکن وتولید آسفالت

بازدید دکتر طهماسبی نماینده محترم مردم نی ریز استهبان بختگان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان از راه اندازی کارخانه سنگ شکن وتولید آسفالت

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛ امروز صبح جناب دکتر طهماسبی نماینده محترم مجلس به همراه جناب آقای فرماندار، جناب شهردار، اعضای شورای اسلای شهر از راه اندازی و تولید کارخانه سنگ شکن و کارخانه آسفالت شهرداری و همچنین اجرای آسفالت معابر بازدید نمودند .

گفتنی است دکتر طهماسبی ضمن بازدید از شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری در راه اندازی کارخانه سنگ شکن تشکر و قدردانی نمود.