بازدید دکتر حق بین ، فرماندار و ستاد مسکن شهرستان از طرح نهضت ملی مسکن استهبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ دکتر حق بین مشاور محترم استاندار در امور مسکن از روند احداث طرح نهضت ملی مسکن استهبان بازدید و در جریان آخرین وضعیت و پیشرفت این طرح قرار گرفته و طی جلسه ای نسبت به تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه و رفع نواقص با حضور ستاد مسکن شهرستان بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.