بازدید جناب شهردار از اجرای عملیات موزائیک فرش بلوار امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ بنا به درخواستهای مکرر شهروندان ادامه موزائیک فرش و مناسب سازی پیاده رو بلوار امام حسین (ع) در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

در این بازدید مهندس جوکار ابراز داشتند ؛ در راستای مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر قراردادی بالغ بر ده میلیارد ریال بسته شده که از انتهای بلوار امام حسین (ع) شروع شده و امید داریم پارک جنت و پارک ورودی مسکن مهر در برنامه های آتی موزائیک فرش شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفته را تا هفته دولت به اتمام برسانیم .
در ادامه جناب شهردار افزود ؛ در این پروژه از خط بریل مختص نابینایان و آجرهای رنگی جهت زیباسازی و مناسب سازی پیاده رو نیز استفاده شده است.