بازدید از سنگ شکن شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید آقای مهندس جوکار به همراه مسئولین محترم شهرداری از سنگ شکن و کارخانه آسفالت شهرداری