اولین جلسه آسیب های اجتماعی در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی استهبان، اولین جلسه کاهش آسیب‌های اجتماعی با حضور جناب آقای شهرداری، سرکار خانم رفیعی رئیس اداره بهزیستی، جناب آقای عسکرزاده رئیس اورژانس اجتماعی و با حضور معاونت محترم و جمعی از کارشناسان در دفتر شهردار برگزار شد.

در این جلسه که با هدف سازماندهی کردن معتاد متجاهر، زباله گردان ها، کودکان کار و خیابانی، کارتن خواب ها ، متکدیان و حمایت نکردن خانواده ها از افراد معلولین در خانه ها و شناخت موثرترین راهکارهای مقابله و راهبری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

مهندس جوکار با تشریح اقدامات انجام شده شهرداری در این خصوص و همچنین اهمیت گشت زنی به صورت مستمر در سطح شهر و شناسایی افراد مورد نظر و مشارکت نهادهای ذیربط در حوزه آسیب های اجتماعی شهرداری، بهزیستی، اورژانس اجتماعی و همکاری نیروی انتظامی مورد تاکید قرار دادند.