اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

اصلاحیه

پیرو  آگهی  مناقصه  شماره  12154 مورخ  1401/5/10 موضوع واگذاری  پروژه  حفظ  و نگهداری  و توسعه  فضای  سبز و امور  خدمات  شهری – اداری –  آتش  نشانی و …  بدلیل  تعطیلات  رسمی  تاسوعا  و عاشورای  حسینی  و …  آخرین  مهلت  تحویل  پاکات  به  دبیرخانه  شهرداری به  تاریخ  1401/5/24 و بازگشایی  تاریخ 1401/5/25 تغییر واصلاح  گردید .