ادامه نهضت آسفالت در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر استهبان؛ ادامه عملیات نهضت آسفالت معابر شهری، با هدف اصلاح چهره بصری شهر، تسهیل در عبور و مرور وتردد خودروها ، تأمین آرامش و آسایش شهروندان کوچه فرعی فنی حرفه ای هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.