ادامه نهضت آسفالت در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح شهردار به همراه کارشناسان از روند اجرای عملیات عمرانی پروژه آسفالت کوچه با قرائت واقع در بلوار قائم که در راستای اجرای طرح بهسازی معابر سطح شهر و همچنین با هدف افزایش رفاه شهروندان ، بازدید و سرکشی نمودند.