ادامه نهضت آسفالت در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح شهردار به همراه کارشناسان از روند اجرای عملیات عمرانی پروژه آسفالت کوچه گلستان 6 که در راستای اجرای طرح بهسازی معابر سطح شهر و همچنین با هدف افزایش رفاه شهروندان ، بازدید و سرکشی نمودند.

 در این بازدید مهندس جوکار ضمن بازدید میدانی از پروژه های عمرانی بیان کردند؛ آسفالت مناسب معابر و خیابانهای شهر یکی از خواسته های بحق شهروندان از شهرداری است و یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهر زیبا وضعیت آسفالت خیابانها و معابر شهری است و تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد و در ادامه نهضت آسفالت  ، کلیه معابر و خیابانهایی که نیاز به روکش و ترمیم دارند در دستور کار قرار گرفته و به مرور نسبت به آسفالت آنها اقدام خواهد شد .