ادامه روند عملیات آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ به منظور خدمات رسانی بیشتر به شهروندان و همچنین در راستای بهسازی خیابانها و معابر سطح شهر در جهت بهبود تردد شهروندان، شهرداری اقدام به آسفالت در معابر سطح شهر نمود.
مهندس جوکار با بیان اینکه یکی از اولویتهای مدیریت شهری ارائه خدمت رسانی مطلوب است گفت : در راستای بهبود عبور و مرور و سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان و تسهیل در امر تردد وسایط نقلیه، توسط حوزه عمرانی شهرداری ، اجرای آسفالت حاشیه بلوار امام حسین «ع» و کوچه فرعی خیابان بهارستان و همچنین لکه گیری در سطح شهردر دست اجرا می باشد.