ادامه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان در راستای بهبود عبور و مرور ادامه عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر در دست اجرا می باشد.