اجرای پویش طرح غربالگری دیابت و فشار خون در شهرداری استهبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛ امروز صبح در راستای اجرای پویش ملی سلامت “غربالگری دیابت و فشارخون بالا” کارشناسان واحد سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان استهبان ضمن استقرار در شهرداری به اندازه گیری قد، وزن و غربالگری دیابت و فشارخون کارکنان و پرسنل محترم شهرداری پرداختند و اطلاعات دریافتی را در سامانه وزارت بهداشت ثبت نمودند.