اجرای موزائیک فرش پیاده رو خیابان امامزاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، جهت رفاه حال شهروندان گرامی شهرداری  اقدام به موزائیک فرش پیاده رو خیابان امامزاده را نموده است تا قدمی دیگر در جهت رشد و توسعه شهر برداشته شود.

این پروژه به منظور بهبود عبور و مرور عابرین ، زیبا سازی ، یکسان سازی و هم سطح نمودن پیاده رو هم اکنون در حال اجراست .