اجرای عملیات کانیو و جدول گذاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان در خصوص روند عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت معابر سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری ، اجرای عملیات کانیو و جدول گذاری کوچه های فرعی خیابان سلمان در دستور کار واحد عمران شهرداری قرار گرفت.