اجرای عملیات علف زنی بلوار امام علی «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان به منظور جلوگیری از رشد بی رویه علف های هرز و در راستای بهبود زیبایی منظر شهری و نگهداری فضای سبز، عملیات علف زنی علف های هرز در بلوار امام علی«ع» به همت نیروهای فضای سبز و پاکبانان هم اکنون در حال انجام است .