اجرای طرح خدمات رسانی و پاکسازی مسکن مهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان اجرای عملیات طرح خدمات رسانی و پاکسازی مسکن مهر با هدف زیباسازی بصری و حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر و همچنین رفاه حال شهروندان به همت پاکبانان هم اکنون در حال انجام است.  

دوشنبه مورخ 10 بهمن ماه 1401