اجرای حذف پاجوش و تنه جوش درختان در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ حفظ و نگهداری از انبوه درختان شهری یکی از اولویت‌های مهم واحد فضای سبز شهرداری برای زیباسازی چهره شهر است و ‌در این راستا عملیات حذف تنه جوش و پاجوش درختان و علف های هرز موجود در معابر خیابان ها و بلوارهای سطح شهر هم اکنون با همت واحد فضای سبز در حال اجراست .