آگهی مناقصه : لوله کشی تاسیسات ، سرامیک بدنه و کلیه کارهای مرتبط با ساختمان

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاٌسیسات و ساختمانهای سطح شهر شهرداری استهبان ، پارکها و میادین و پروژه های در دست ساخت ، روشنایی های معابر و مناسب سازی محوطه ها جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح بصورت درصدی واگذار کند از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری دعوت به عمل می آید متقاضیان می توانند تا تاریخ 1401/01/28پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

 

شرح مناقصه :

 • لوله کشی تأسیسات آب،  برق و گاز
 • سرامیک بدنه و کف  و آجرکاری  ایزوگام   کچ  و خاک  –  سفید کاری – نمای  حیاط  – درب و پنجره 
 • کلیه کارهای  مرتبط  با ساختمان 

سایر شرایط :

 • کلیه ابزار کار با پیمانکار میباشد.
 • در صورت استفاده پیمانکار از ماشین آلات شهرداری اجاره آن براساس نرخ موجود در واحد در امد از پیمانکار وصول خواهد شد.
 • شهرداری در رد یک یا تمامی استعلامات مختار است.
 • تامین نیروی انسانی به اندازه لازم بدون منع قانونی با پیمانکار میباشد.
 • به استعلامات مخدوش بدون مدارک خواسته شده واستعلاماتی که بعد از تاریخ مقرر به شهرداری برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • پیمانکار با ید دارای سابقه کار لازم باشد .
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از: بیمه, مالیات,دارائی و ارزش افزودبا پیمانکار میباشد.
 • تامین اعتبار جاری/ دولتی
 • تامین مصالح به عهده پیمانکار میباشد
 • انتخاب نوع مصالح با کارفرما