آگهی مناقصه : جدول گذاری ، دیواره سیل بند، نما سازی با مالون ، تهیه دال بتنی

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به دفع آب های سطحی  معابر  سطح شهر شهرداری استهبان ، و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح گذار لذا  از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری دعوت به عمل می آید متقاضیان می توانند تا تاریخ 1401/01/28پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

شرح مناقصه :

 • جدولگذاری و اجرای کانیو  شامل  ریگلاژ کف- اجرای  بتن مگر – نصب تک  لبه و ماهیچه های  طرفین  و کف  سازی  بطور  کامل 
 • دیوار سیل بند شامل :  ریگلاژ  کف پی –  اجرای  بتن مگر  –  پی  سازی  با  سنگ  لاشه و ملات ماسه سیمان  بصورت  غرقا بی  – دیوار  چینی  با  سنگ  لاشه  و ملات ماسه  سیمان  با نمای مالون  به ارتفاع  مساوی  تمام  رجها.
 • نماسازی با سنگ  مالون  به  ارتفاع  مساوی  در  تمام  رجها  و تهیه  و تراش سنگ  مالون
 • تهیه دال بتونی روی جداول (پیش ساخته)

 

سایر شرایط :

 • کلیه ابزار کار با پیمانکار میباشد.
 • در صورت استفاده پیمانکار از ماشین آلات شهرداری اجاره آن براساس نرخ موجود در واحد در امد از پیمانکار وصول خواهد شد.
 • شهرداری در رد یک یا تمامی استعلامات مختار است.
 • تامین نیروی انسانی به اندازه لازم بدون منع قانونی با پیمانکار میباشد.
 • به استعلامات مخدوش بدون مدارک خواسته شده واستعلاماتی که بعد از تاریخ مقرر به شهرداری برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • پیمانکار با ید دارای سابقه کار لازم باشد .
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از: بیمه, مالیات,دارائی و ارزش افزودبا پیمانکار میباشد.
 • تامین اعتبار جاری/ دولتی
 • تامین مصالح به عهده پیمانکار میباشد
 • انتخاب نوع مصالح با کارفرما