آگهی مناقصه : تعمیر و نگهداری تاسیسات، سرامیک بدنه و کف ، کارهای مرتبط با ساختمان

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاٌسیسات و ساختمانهای سطح شهر شهرداری استهبان ، پارکها و میادین و پروژه های در دست ساخت ، روشنایی های معابر و مناسب سازی محوطه ها جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح بصورت درصدی واگذار کند از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری دعوت به عمل می آید متقاضیان می توانند تا تاریخ 1401/01/28پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

شرح مناقصه :

 • تعمیر و نگهداری  سرویس بهداشتی . لوله کشی تأسیسات  آب،  برق و گاز
 • سرامیک بدنه و کف  و آجرکاری  ایزوگام   کچ  و خاک  –  سفید کاری نمای  حیاط  – درب و پنجره  – خرید و نصب  کف  پوش و صندلی  و سطل  زباله  –  آبنما- چمنکاری  و سنگ مالون  – اطاقک نگهبانی .
 • کلیه کارهای  مرتبط  با ساختمان   و پارکها و میادین 

سایر شرایط :

 • کلیه ابزار کار با پیمانکار میباشد
 • در صورت استفاده پیمانکار از ماشین آلات شهرداری اجاره آن براساس نرخ موجود در واحد در امد از پیمانکار وصول خواهد شد
 • شهرداری در رد یک یا تمامی استعلامات مختار است
 • تامین نیروی انسانی به اندازه لازم بدون منع قانونی با پیمانکار میباشد
 • به استعلامات مخدوش بدون مدارک خواسته شده واستعلاماتی که بعد از تاریخ مقرر به شهرداری برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
 • پیمانکار با ید دارای سابقه کار لازم باشد
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از: بیمه, مالیات,دارائی و ارزش افزودبا پیمانکار میباشد
 • تامین اعتبار جاری/ دولتی
 • تامین مصالح به عهده پیمانکار میباشد
 • انتخاب نوع مصالح با کارفرما