آگهی فراخوان

دعوت به همکاری جمع آوری و زنده گیری سگ های ولگرد در سطح شهر

 

به اطلاع همشهریان گرامی می رساند  شهرداری استهبان در نظر دارد جهت جمع آوری و زنده گیری سگهای ولگرد در سطح شهر از متقاضیان دارای صلاحیت دعوت به همکاری نماید. لذا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به واحد امور شهر و اجرائیات شهرداری مراجعه نمائید.