آمادگی کامل واحد آتش نشانی و تیم امداد و نجات

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان واحد آتش نشانی و تیم امداد و نجات شهرداری جهت مقابله با هر گونه حادثه با تمام ظرفیت ها و با شرایط مطلوب آماده ارائه خدمات به شهروندان گرامی می باشند .