آغاز عملیات زیر سازی و بهسازی معابر کوچه شهید فقیهی

عملیات آسفالت و زیر سازی خیابان های سطح شهر با جدیت در حال انجام است .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛ با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح، زیرسازی، بهسازی کوچه های فرعی شهید فقیهی (محله برهوتی) و همچنین آسفالت این مسیر با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
مهندس جوکار با اشاره بر ضرورت رسیدگی و ساماندهی برخی از معابر سطح شهر افزود؛ یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی شهروندان آسفالت معابر سطح شهر بوده و در همین راستا و بر اساس اولویت بندی قبلی در حال انجام است در حال حاضر عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه های شهید فقیهی (محله برهوتی) در حال انجام است.