آغاز عملیات زیر سازی و بهسازی معابر شهرک امام حسن مجتبی «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان در راستای بهسازی معابر و تسهیل در تردد شهروندان عملیات زیرسازی و بهسازی خیابان سردار شهید ابوالقاسم چوپان انتهای شهرک امام حسن مجتبی«ع» در دستور کار شهرداری قرار گرفت.