مهندس حسن تاج پیکر

شهردار استهبان

پروردگار متعال و مهربان را بسیار شاکرم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف استهبان را به من عنایت فرمود. امیدوارم با همکاری مجموعه محترم شهرداری و شورای محترم اسلامی شهر بتوانیم گام های پسین را در راستای عمران و آبادانی شهر استوار برداریم.
موزاییک فرش معابر
احداث مرتفع ترین آبشار مصنوعی
احداث بوستان آرامش
احداث میدان نماز
امتداد دهی بلوار امام حسین
احداث میدان امام خمینی
نقاشی سطح شهر
احداث میدان صنعت
احداث پارک حاشیه ای
خرید 17 دستگاه ماشین آلات جدید
تشکیل اتاق فکر
بازسازی بوستان جمالی
زیباسازی بلوار قائم
اجرای عملیات آسفالت معابر
ساخت تندیس امیرکبیر
احداث المان انجیر
احداث بوستان 22 بهمن
احداث ساختمان واحد موتوری و نقلیه
احداث المان المپیک
احداث 2 پارک بازی کودک
بازسازی کشتارگاه دام
المان لوده انگور
احداث بوستان آتیه
احداث بوستان طبیعت
نصب المان دوچرخه
نصب المان شهید فقیهی
احداث بوستان اندیشه
ساخت و نصب المان ملکین سنتی

مناقصه اجرای طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۶ بهمن ۹۶             |              بازدید:184

 

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

مناقصه اجرای آسفالت معابر

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۶ بهمن ۹۶             |              بازدید:159

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

مناقصه اجرای کانیوو، جدول و کانال

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۶ بهمن ۹۶             |              بازدید:180

برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.

آگهی مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری استهبان

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۷ فروردین ۹۶             |              بازدید:415

آگهی مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری استهبان

مناقصه فضای سبز شهرداری استهبان

استعلام بهای اجاره یک دستگاه بلدوزر

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۹۶             |              بازدید:366

استعلام بهای اجاره یک دستگاه بلدوزر

استعلام بها

آگهی مناقصه اجرای موزاییک فرش معابر

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۹۶             |              بازدید:367

آگهی مناقصه اجرای موزاییک فرش معابر

استعلام بها

آگهی استعلام بهای خرید تلویزیون شهری ?

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۹۶             |              بازدید:468

آگهی استعلام بهای خرید تلویزیون شهری

استعلام بها

آگهی مزایده

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۱۶ فروردین ۹۶             |              بازدید:287

آگهی  مزایده

 

شماره مزایده :    ۴۶               مورخ :       ۱۵/۰۱/۱۳۹۶                                                         مرحله : دوم –  نوبت  دوم

موضوع :

املاک و مستغلات . واگذاری واحدهای تجاری محل استقرار وسائل بازی و غرفه های سطح شهر بصورت قرارداد اجاره

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبات ( ب ) صورتجلسات شماره ۲۵۷ – ۲۳/۹/۹۵ و ۲۴۹ – ۲۲/۸/۹۵ و ( ث ) صورتجلسه شماره  ۲۴۲- ۲۷/۷/۹۵ شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسائل بازی و غرفه های سطح شهر با مشخصات زیر بصورت قرارداد اجاره بمدت یکسال و از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به امور قراردادها واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ  ۹۶/۲/۳می‌باشد..بازگشایی اسناد نیز روز دوشنبه مورخ۹۶/۲/۴ صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

۱.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی دادگستری جهت هر آیتم بصورت جداکانه.

 1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر آیتم بصورت جداگانه.
 2. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
 4. به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.
ردیف مشخصات مغازه/محل استقرار کیوسک،غرفه و وسایل بازی مبلغ اجاره بهاء ماهیانه به ریال مبلغ سپرده به ریال هزینه نشر آگهی و کارشناسی به ریال
۱ مغازه خیابان پاسداران شماره ۱ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۲ مغازه خیابان پاسداران شماره ۲ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۳ مغازه خیابان پاسداران شماره ۳ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۴ محل کیوسک منطقه سر آسیاب ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۵ غرفه فروش مواد غذائی روبروی آبشار ۲۲ بهمن ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶ غرفه فروش مواد غذائی داخل آبشار ۲۲ بهمن ۱۲۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷ غرفه محل مجاور بوستان آرامش ۱۲۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
 

احمد فقیهی کیا – شهردار استهبان

آگهی مزایده

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۱۶ فروردین ۹۶             |              بازدید:294

 

شماره مزایده :    ۴۷               مورخ :   ۱۵/۰۱/۱۳۹۶                                         مرحله : اول –  نوبت دوم

موضوع :

املاک و مستغلات . واگذاری واحدهای تجاری محل استقرار وسائل بازی و غرفه های سطح شهر بصورت قرارداد اجاره

مزایده‌گذار:

شهرداری استهبان

باستناد مصوبات ( ب و الف ) صورتجلسات شماره ۲۷۶ و ۲۷۵ و ۲۶۸ و ۲۶۲  شورای محترم اسلامی شهر استهبان .

شرح مزایده:

آگهی مزایده

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسائل بازی و غرفه های سطح شهر با مشخصات زیر بصورت قرارداد اجاره بمدت یکسال و از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به امور قراردادها واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت تهیه‌ اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ۹۶/۲/۳ می باشد..بازگشایی اسناد نیز روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ صورت خواهد گرفت.

شرایط مزایده:

۱.واریز مبلغ سپرده  به شماره حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی دادگستری جهت هر آیتم بصورت جداگانه.

 1. ارائه‌ سپرده‌ شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده‌ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر آیتم بصورت جداگانه.
 2. در صورتی که نفرات اول , دوم و سوم شرکت‌کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده‌ شرکت در مزایده‌ آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد..
 3. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
 4. به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده , خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

 

 

ردیف مشخصات مغازه/محل استقرار کیوسک،غرفه و وسایل بازی مبلغ اجاره بهاء ماهیانه به ریال مبلغ سپرده به ریال هزینه نشر آگهی و کارشناسی به ریال
۱ محل کیوسک شماره ۱ واقع در پارک طولی طبیعت پشت آبشار ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
محل کیوسک شماره ۲ واقع در پارک طولی طبیعت پشت آبشار ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۳ قسمتی از محل ترمینال مسافربری ورودی از طرف پیام نور ۳۲۰۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۴ قسمتی از محل ترمینال مسافربری جهت راه اندازی تعمیرگاه ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۵ قسمتی از محل ترمینال مسافربری جهت کارواش شماره ۱ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶ قسمتی از محل ترمینال مسافربری جهت کارواش شماره ۲ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷ محوطه پارک اندیشه جهت نصب وسایل بازی شماره ۱ ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۸ محوطه پارک اندیشه جهت نصب وسایل بازی شماره ۲ ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹ محوطه پارک اندیشه جهت نصب وسایل بازی شماره ۳ ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۰ محوطه پارک جمالی جهت نصب وسایل بازی ۶۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
احمد فقیهی کیا

شهردار استهبان

 

 

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری استهبان سال ۹۶

ارسال توسط:روابط عمومی           |           تاریخ ارسال: ۱۶ اسفند ۹۵             |              بازدید:391

 

آگهی مناقصه فضای سبز ۹۶

شماره مناقصه :  ۳۲۵۹                      مورخ : ۰۲/۱۲/۱۳۹۵                    مرحله: اول – نوبت دوم

موضوع:

واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر استهبان                                          

شهرداری استهبان

شرح مناقصه :

آگهی مناقصه

شهرداری استهبان در نظر دارد باستناد بودجه سال ۹۶ و مصوبه ( ب ) صورتجلسه شماره ۲۶۷ مورخ ۹۵/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر استهبان از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات موارد واگذاری از تاریخ نشر آگهی همه‌ روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.آخرین مهلت تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ می‌باشد.بازگشائی اسناد نیز در روز یک شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ خواهد بود.

شرایط :

 1. ارایه‌ سپرده‌ شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به مبلغ ۴۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده‌ شهرداری  نزد بانک  ملی مرکزی استهبان.
 2. واریز مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی .
 3. در صورتی که برندگان اول , دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده‌ شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 4. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

۵ . به تقاضاهایی که فاقد مبلغ سپرده و خارج از موعد مقرر و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 1. داشتن صلاحیت و سوابق لازم در موضوع فوق بمنظور شرکت در مناقصه الزامی است.
 2. تحویل پاکتهای الف- ب- ج الزامی است.
 3. ۸٫ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 

احمد فقیهی کیا – شهردار استهبان

دیدگاه کاربران

جستجو

نظرسنجی

ميزان رضايت شما از فعاليت هاي عمراني شهرداري استهبان در سال 94

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

آمار و اطلاعات

 • 0
 • 259
 • 35
 • 782
 • 84
 • 5,696
 • 27,360
 • 1,974,324
 • 90,128
 • 242
 • 325

پل ارتباطی شهرداری

دعوت به همکاری

فراخوان